Een RAAK-matinee, alle leeftijden

Als “iconografie” betekent: het schilderen van iconen, dan heeft “Swing Close” zich afgelopen zondag 11-11 beziggehouden met “iconofonie”. In hoog tempo en met verve werd een aantal muziekiconen voor het publiek tot klinken gebracht, ondersteund door een uitstekend team van licht- en geluidstechnici.

Matinée!!

Swingclose speelt RAAK!

Samenwerking.  

Met “Alles is Liefde”, “Creole Love Call”, “New York State of Mind”, “Hurt”, “Fine Brown Frame” (zichtbaar gemaakt door Jan en Marcoen van “De Improducenten”), “Ik leef niet Meer Voor Jou” raakte onze vocalgroup de juiste snaren bij ons publiek. En dat was alleen nog maar voor de pauze!

Het enthousiasme voor de muziek was wederzijds. Het plezier in het zingen spatte van het koor af, en het publiek reageerde met hartelijk applaus en uitroepen als: “Bravo”en “Heel Mooi!” Een hartelijkheid die ook “De Improducenten” ten deel viel.

Improviseren

Na een scène van “Het Spijt Me” liet het publiek zich gewillig (nog verder) opwarmen, wat eerst uitmondde in een: “Hoedje van Papier” en vervolgens in “De Begrafenisonderneming”.Gevolgd door het “Kruistoneel”; een van de raakvlakken tussen geïmproviseerd toneel en muzikale bezigheid van “Swing Close”! (ook nog allemaal voor de pauze). Al met al mogen we ondertussen voorzichtig stellen dat het improviseren onze zangers (m/v) steeds beter afgaat.

Na de pauze

tikte de metronoom klopvast weer een swingend intro op het hoorspel aan elkaar. Verbazingwekkend hoe vanuit een raak basloopje zoiets ontstaat! Het publiek had in de pauze allerlei tekstregels van liedjes op papier gezet, waarmee de scetch “De Instellingskeuken” (ook door het publiek aangegeven) een hilarisch karakter kreeg.

Tenslotte concludeerden de “Improducenten” dat zelfs na “relatieplanetdebacles” een stoel nog altijd een stoel is; een feit dat door “Swing Close” nog eens muzikaal werd bevestigd.

Ten slotte

Hierna bleven de hoogtepunten elkaar opvolgen: “Everything”, “Inspiratie”, “Le Printemps” en “Satin Doll” brachten de matinee tot een swingend einde. Na de gebruikelijke buiging, bloemen en nog een buiging bleef het publiek vragen om toegiften: “Mr. Blue Sky”, waarna iemand enigszins dwingend begon te roepen om “Mr. Bojangles”. Maar natuurlijk, graag zelfs, en met dit echte muziekicoon werd een geslaagde gebeurtenis, RAAK!, in een behoorlijk gevulde theaterzaal (dank aan de vele trouwe fans) van “De ICOON” tot een bevredigend einde gebracht!

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.